کاربر گرامی

لطفا موارد مربوط به پشتیبانی را از بخش پشتیبانی داخل سامانه پیگیری بفرمایید.
این بخش تنها ارتباط شما با مدیر عامل مجموعه می باشد و پیگیری موارد پشتیبانی از این بخش امکان پذیر نمی باشد.

 

فرم تماس

نماد الکترونیک

تماس باما